วันที่สวนเปิด / เวลา

ปฏิทินวันที่สวนเปิด

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันที่สวนเปิดปิดบริการ รวมถึงเวลา

2023/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2023/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

2023/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Colors indicate
  •   วันที่สวนปิด
  •   เปิดให้เข้าสวนเร็ว
  •   เข้าฟรี
  •   วันที่เข้าฟรีสำหรับท่านที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  •   เปิดให้เข้ายามดึก
  •   ค่าธรรมเนียมตามฤดูกาล

 

เวลาที่สวนเปิด

ช่วงเวลา เวลาที่สวนเปิด
1 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 9:30〜17:00
21 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 9:30〜18:00
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 9:30〜17:00
1 พฤศจิกายน – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 9:30〜16:30

วันที่สวนปิด

  • ทุกวันอังคาร(หากวันอังคารเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สวนจะหยุดในวันธรรมดาถัดไป)
  • 31 ธันวาคม, 1 มกราคม
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ในสัปดาห์แรกในเดือนกุมภาพันธ์

ช่วงเวลาที่สวนเปิดทุกวัน

ช่วงเวลาที่สวนเปิดทุกวันมีดังต่อไปนี้

ช่วงเวลา ช่วงเวลา
ฤดูใบไม้ผลิ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ฤดูร้อน 21 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง 1 – 31 ตุลาคม
ฤดูหนาว 25 – 30 ธันวาคม 2 – 7 มกราคม