ขอความร่วมมือ / สิ่งที่ห้ามนำเข้า

ขอความร่วมมือ

กรุณาทำตามกฏดังต่อไปนี้ขณะที่อยู่ในสวน

 • กรุณาใช้ตัวอาคารภายในสวนอย่างมีระเบียบ
 • ห้ามเด็ดพืชและอย่าจับสัตว์
 • ไม่อนุญาตให้จุดกองไฟ พลุไฟ และการใช้ไฟทุกกรณี
 • ห้ามเข้าสถานที่หรือทุ่งดอกไม้และแปลงดอกไม้ที่มีป้าย “ห้ามเข้า” ปักไว้อยู่ตรงหน้า
 • กรุณาให้ความร่วมมือในการลดขยะ โดยการนำขยะกลับ
 • ห้ามสูบบุหรี่นอกจากจุดที่ได้เตรียมที่เขี่ยบุหรี่ไว้
 • ถ้าหากมีเด็กเล็กมาด้วย อย่าละสายตาจากลูกของท่าน
 • ต้องใส่ปลอกคอให้กับสัตว์เลี้ยงและรับผิดชอบกับอุจจาระของสัตว์เลี้ยง
 • Cycling Course มีไว้เฉพาะปั่นจักรยานเท่านั้น ห้ามนำพาหนะอย่างอื่นเข้านอกจากจักรยาน และห้ามปั่นจักรยานนอกจาก Cycling Course
 • ห้ามทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 • ถ้าหากต้องการทำกิจกรรม อาทิ การแข่งขัน การนัดประชุม นิทรรศการ และทำแบบสอบถามเพื่อระดมเงิน หรือ การถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวเพื่อผลกำไรทางธุรกิจ ควรติดต่อขออนุมัติกับทาง Park Administrative Office ก่อนล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Park Administrative Office
 • ห้ามนำโดรนเข้า ส่วนสิ่งของอย่างอื่นที่ห้ามนำเข้ากรุณาตรวจสอบได้ที่ “สิ่งของห้ามนำเข้า”
 • นอกจากทั้งหมดนี้แล้ว ขณะที่อยู่ภายในสวนกรุณาทำตามกฏที่เจ้าหน้าที่ของสวนได้ตั้งไว้

สิ่งของห้ามนำเข้าภายในสวน

skateboards

such as J-boards, brave board and sole skate

roller skate shoes

including roller blades

roller shoes
kick boards
transformed bikes

including one wheel bikes

Powered mobility aids

Motorized bicycles with pedals, electric kickboards, electric two-wheeled vehicles, electric motorcycles, etc.
*Excludes electric assist bicycles and electric wheelchairs.

tools for picking plants
sticks, poles and the like
radio controllers

สิ่งที่ควบคุมด้วยรีโมท ※รถยนต์・เฮลิคอปเตอร์・โดรน ฯลฯ

bats

except for plastic bat

water rocket
large tents for four people or over

พกเข้าได้ในขนาดไม่เกิน 2 เมตร

beach umbrellas with sharp sticks to bury in the ground
karaoke sets、loudspeakers
guns

swords including model guns, wooden swords and bamboo swords

bows and arrows
Lacrosse
pogo sticks
Slack Line
nets for ball games
hardballs

Baseball (hardball/softball), Tennis (hardball) 

slingshots
golf gears
musical instruments with amplifiers
glass bottles

ยกเว้นการพกเครื่องปรุงรสสำหรับผู้ใช้บริการ BBQ Plaza

boomerangs
boats/canoes
sleighs except for plastic ones
fishing poles
fireworks
flammables

(gasoline, portable gas cylinders except for using at the barbecue garden)

 

 • จักรยานที่ไม่มีที่เหยียบ (LIKE a BIKE และ Strider ฯลฯ) ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยถึงสามารถปั่นในสวนได้ แต่ไม่สามารถปั่นได้ที่ Cycling Course และ BMX Course
 • สามารถพก Pole (Stock) สำหรับ Nordic walking เข้าสวนได้
 • จักรยานพับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • นอกจากที่เขียนไว้ข้างบนแล้ว ยังมีของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสวนอีก ซึ่งถ้าหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่

สำหรับลูกค้าที่พาสัตว์เลี้ยงมาด้วย

เมื่อท่านได้นำสัตว์เลี้ยงมาที่สวน และเพื่อไม่รบกวนกับผู้อื่น ขอความร่วมมือดังต่อไปนี้

 • กรุณาสวมปลอกคอให้กับสุนัข ฯลฯ โดยความยาวไม่เกิน 2 เมตร และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงที่มีคนเยอะ ปลอกคอควรยาวไม่เกิน 1 เมตร ถ้าหากปลอกคอมีการยืดหยุ่นได้ควรจะล็อกระบบไว้ในขณะที่ใช้
 • อุจจาระของสัตว์ไม่ควรทิ้งไว้ที่สวน เจ้าของควรจัดการและนำกลับให้เรียบร้อย ส่วนของเสียอย่างอื่นก็ควรจัดการตามระบบอนามัย
 • Seaside Train (รถบัสนำเที่ยวภายในสวน) และ Pleasure Garden (สวนสนุก) ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า
 • เจ้าของต้องรับผิดชอบ ถ้าหากสัตว์เลี้ยงของท่านรบกวนผู้อื่น (เห่า กระโดด กัด ฯลฯ)
 • การให้สัตว์เลี้ยงวิ่งไปด้วย หรือ ไว้ตรงตะกร้าหน้าจักรยานขณะที่ปั่นจักรยานตรง Cycling Course จะก่อให้เกิดอันตราย จึงไม่ควรทำ

LOVE FLOWER PROJECT

ดอกไม้ทำให้จิตใจมนุษย์สงบและผ่อนคลาย จึงอยากรักษาดอกไม้ และอยากให้ทุกท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือ

ถ้าหากเห็นด้วย กรุณาติดแฮชแท็กพร้อมกับรูปตอนลง Social Media!
#hitachibloom