กิจกรรม

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์

กิจกรรมด้านดอกไม้

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดอกไม้ในช่วงที่เหมาะแก่การชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ

กิจกรรมด้านธรรมชาติ

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตตรงเนินทราย ป่าไม้ น้ำพุภายและสถานที่ต่าง ๆ ในสวน

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

“Miharashi no Sato” คือ จุดที่ได้การสร้างให้เหมือนกับหมู่บ้านเกษตรกรรมของภูมิภาค Kanto ในยุคสมัย Edo ถึง Showa สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมด้านการกีฬา

เดินหรือปั่นจักรยานภายในสวนขนาดกว้างใหญ่ และได้จัดกิจรรมที่เกี่ยวกับกีฬาขึ้น ณ ที่นี่

กิจกรรมด้านงานฝิมือ

เชิญเพลิดเพลินไปกับงานฝีมือที่ได้ใช้วัตถุดิบที่เก็บได้จากภายในสวน หรือ งานเครื่องปั้น