วัฒนธรรม

Old Village House

บ้านหลักและบ้านพักคนชรา (เดิมคือบ้านพักตระกูลโดอิ) เป็นหนึ่งในบ้านส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่ถูกกำหนดโดยจังหวัดอิบารากิ”
มีการกล่าวกันว่า “โอคุโนะยะ” เดิมเป็นที่พักอาศัยของตระกูลไอซาวะ เคยดำเนินการโดยธุรกิจการแพทย์และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมถึงสองครั้งจึงกลายเป็นรูปร่างที่มีลักษณะพิเศษ

History Gallery

สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสวน โดยมีนิทรรศการรูปภาพของกองทัพสนามบินญี่ปุ่น (ชื่อ Mitohigashi) และการยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ รวมถึงการเก็บระเบิด ซึ่งที่นี่ได้สร้างพร้อมกับ “Kinen no Mori Rest House”

Green Kobo (Green Studio)

อาคารสร้างขึ้นตรงศูนย์กลางของเขตทะเลทราย นอกจากจะใช้ทำกิจกรรมแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับสัตว์และพืช หรือ ภาพถ่ายของสัตว์ที่อาศัยอยู่ Hitachi Seaside Park รวมถึงยังเป็นจุดพักผ่อนอีกด้วย

Ceramic Arts Studio

อาคารเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างขึ้นใกล้กับ “Green Kobo” (Green Studio) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา แต่ควรจองล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม