วาดรูปปีนักษัตรขนาดใหญ่บนพื้นดิน

การวาดรูปปีนักษัตรถือเป็นเอกลักษณ์ของทางสวนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนำวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในสวนมาใช้ อาทิ ต้นไม้ โคนต้นสน Kochia ซึ่งก็ได้นำ Kochia ไปตากแห้งทำให้มีสีต่าง ๆและนำมาเรียงกันให้เหมือนกับขนของนักษัตรแต่ละปี ซึ่งถ้าดูจากชิงช้าสวรรค์ ที่สูงจากพื้นดิน 65 เมตรจะทำให้เห็นรูปปีนักษัตรขนาดใหญ่

ช่วงจัดงาน
กลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม
สถานที่
Pleasure Garden บริเวณโดยรอบชิงช้าสวรรค์