Seaside Train

ยานพาหนะที่พาคุณเดินทางเที่ยวเล่นไปรอบๆ สวนพร้อมกับชื่นชมทัศนียภาพทะเลสีครามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 40 นาที คุณสามารถโดยสารจากป้ายใดๆ ก็ได้จากทั้งหมด 9 ป้ายภายในสวน อีกทั้งยังสามารถขึ้นลงได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดภายในสวนอันกว้างใหญ่ก็แสนจะสะดวก

Seaside Train Course

シーサイドトレインth修正

ราคา Seaside Train (ตั๋วสำหรับ 1 วัน)

ราคา 600 Yen
หมายเหตุ ราคาสำหรับ 3 ขวบขึ้นไป
  • สามารถใช้บริการได้ด้วยการจ่ายเงินสด หรือ ตั๋วสำหรับการนั่งรถ และ 1 day free pass ที่ใช้กับการนั่งรถ
  • มีตั๋วรถลด(20 ท่าน)ขึ้นไป
  • ท่านที่นั่งรถเข็น หรือ มีรถเข็นเด็กควรจะพับก่อนขึ้นรถ
  • มีขบวนรถที่สามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องพับรถเข็น (1 ท่านต่อ 1 คณะ)
  • ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นบนรถได้