Cycling

Cycling Course มีความยาวทั้งหมดประมาณ 11 กิโลเมตร สามารถปั่นจักรยานได้ภายในสวนที่กว้างใหญ่ รวมถึงการสัมผัสแสงพระอาทิตย์และลมพัดจากทะเล ซึ่งความแตกต่างของความสดชื่นที่จะสัมผัสได้นั้นขึ้นอยู่กับจังหวะของการเดิน

Cycling Course

サイクリングth

Rental Bike Fees

ผู้ใหญ่

ราคาโดยปกติ (3 ชั่วโมง) 600 Yen
ค่าร่วงเวลา (ทุก ๆ 30 นาที) 100 Yen
One-day bike rental(not available during high seasons) 800 Yen

เด็ก

ราคาโดยปกติ (3 ชั่วโมง) 300 Yen
ค่าร่วงเวลา (ทุก ๆ 30 นาที) 50 Yen
ตั๋ว 1 วัน (ยกเว้นช่วงที่ยุ่ง) 400 Yen

มีผู้ติดตาม

ราคาโดยปกติ (3 ชั่วโมง) 900 Yen
ค่าร่วงเวลา (ทุก ๆ 30 นาที) 200 Yen

จักรยานสองที่นั่ง

ราคาโดยปกติ (3 ชั่วโมง) 1,500 Yen
ค่าร่วงเวลา (ทุก ๆ 30 นาที) 200 Yen
 • ยืมจักรยานได้ตั้งแต่ 9:30 จนถึง ก่อนหน้าสวนปิด 30 นาที โดยจะเปิดให้ยืมก่อนสวนปิด 1 ชั่วโมง (เวลาสวนเปิด ปิดขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล)
 • ไม่เสียค่าใช้ Cycling Course สำหรับลูกค้าที่ได้นำจักรยานมาเอง
 • ตั๋ว 1 วันบริการเฉพาะช่วงที่ไม่มีคนเยอะ

สิ่งที่ควรระวัง

 • รถบ้างรุ่นจำกัดน้ำหนักและความสูงเพื่อความปลอดภัย
 • ใช้ได้เฉพาะ Cycling Course ภายในสวน (ไม่อนุญาตให้ปั่นนอก Cycling Course)
 • Cycling Course ให้ใช้เฉพาะจักรยานเท่านั้น ไม่สามารถนำยานพาหนะชนิดอื่นเข้าได้นอกจากจักรยาน นอกจาก Cycling Course แล้ว ควรจอดไว้ที่สำหรับจอดจักรยานที่ใกล้เคียง
 • ควรล็อกกุญแจทุกครั้ง เมื่อห่างจากจักรยาน
 • หมายเลขจักรยานจะติดไว้ที่ตระกร้าจักรยาน ควรระวังที่จะนั่งรถจักรยานผิดคัน
 • คืนจักยานที่ยืมได้ตรงศูนย์บริการยืมจักรยาน
 • ห้ามแซง และปั่นเรียงกัน หรือ ปั่นผิดจากทิศที่กำหนด อีกทั้งการปั่นหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ และนั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้
 • ห้ามปั่นเร็วเกินกำหนด หรือ ปั่นแขงกับผู้อื่น
 • ไม่มีบริการชาร์จไฟสำหรับจักรยานระบบไฟฟ้า

สำหรับท่านที่มีเด็กเล็กมาด้วย

 • ถ้าให้เด็กนั่งจักรยานด้วย ควรอุ้มเด็กด้วยทุกครั้งเมื่อขึ้นหรือลงจากรถ
 • กรุณาสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กด้วย
 • ห้ามเดินใน Cycling Course รวมถึงผู้ติดตามด้วยเช่นกัน
 • ห้ามให้เด็กฝึกปั่นจักรยานใน Cycling Course

สำหรับท่านที่มีสัตว์เลี้ยงมาด้วย

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าใน Cycling Course
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงนั่งตรงตระกร้าจักรยาน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงนั่งจักรยานโดยการนำใส่ในกระเป๋า หรือ ผ้าที่สะพายข้าง

สำหรับจักรยานที่นำมาด้วย

 • จักรยานที่ไม่มีที่เหยียบไม่สามารถใช้ได้กับ Cycling Course และ BMX Course
 • จักรยานเสริมล้อของเด็กที่ไม่มีที่เหยียบจะปั่นบนถนนของสวนได้ต่อเมื่อมีผู้ปกครองติดตามด้วยแล้วเท่านั้น
 • จักรยานที่สามารถนำเข้าได้ควรเป็นจักรยานทั่วไปที่ติดเบรคและที่เหยียบ (อาทิ จักรยานด้านการกีฬา จักรยานพื้นที่ จักรยานแบบกระทัดรัด จักรยานทีใช้งานจริง จักรยานสำหรับเด็ก)
 • จักรยานที่ติดระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่สามารถนำเข้าสวนได้
 • สำหรับจักรยานพิเศษ ควรจะทำตากฏดังต่อไปนี้ถึงจะใช้ Cycling Course ได้
  • 1. ควรติดเบรครถ
  • 2. ยาวไม่เกิน 230 เซนติเมตร กว้างไม่เกิน 70 เซนติเมตร
  • 3. Mountain Bike Road Racer BMX car Tandem Car Recumbent Car Camping Car จักรยาน 3 ล้อ (ยกเว้นของเด็กเล็ก)