Introduction

โครงสร้างของสวน

Hitachi Seaside Park หันหน้าไปยัง Kashimanada (ทะเล) โดยตั้งอยู่บนเนินทรายที่มีทรายพัดมาจาก Kuji River และลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นได้ไหลมาบรรจบกันที่มหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้ในสวนเห็นสัตว์ที่มาจากทางเหนือและทางใต้ นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับการชมดอกไม้ทั้ง 4 ฤดูแล้ว ยังมี “Pleasure Garden” (สวนสนุก) Daisougen (Grassland) ขนาด 8 เฮกตาร์ “Rinkan Athletic Hiroba (Athletic Plaza in the Forest) หรือ BBQ Plaza” ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับ Tokyo และยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ประวัติของสวน

“Miharashi no Oka” (เนินเขา) เหมาะสำหรับชมดอก Nemophila ในฤดูใบไม้ผลิ และ Kochia ในฤดูใบไม้ร่วง ปัจจุบันสวนเต็มไปด้วยดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างสวยงาม แต่ก่อนหน้านี้สวนแห่งนี้เคยเป็นสนามบินของกองทัพญี่ปุ่น (ชื่อ Mitohigashi) ซึ่งหลังจากจบการทำสงครามได้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ และเนื่องจากสถานที่ฝึกอยู่ใกล้บ้านคน รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกซ้อมยิงและโยนระเบิดผิดบ่อยครั้ง จนก่อให้เกิดการเจ็บหรือเสียชีวิต จึงทำให้คนในท้องถิ่นประท้วงเพื่อให้ได้สถานที่คืน หลังจากนั้นทางญี่ปุ่นได้รับสถานที่คืนในเดือนมีนาคม ปี 1973 และด้วยเหตุผลที่ว่าคนในท้องถิ่นต้องการสร้าง “สวนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” จึงเกิดเป็น “Hitachi Seaside Park” จากสถานที่ที่เคยเป็นเป้าหมายสำหรับการยิงปืนหรือโยนระเบิดจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

พืชที่ขึ้นตรงฝั่งทะเลจนถึงบนบกมีหลากสายพันธุ์และแตกต่างกัน ซึ่งตรงบริเวณชายหาดบางจุดเป็นหลุมและทำให้เกิดเป็นที่น้ำขังจนกลายออกมาเป็นน้ำพุ อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับอาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศเหล่านี้

Park Partner

ได้มีการร่วมมือกันกับคนในท้องถิ่น หรือการให้ใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของสวน จึงก่อให้เป็น “Park Partner” ในปี 1999 ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ให้ความร่วมมือกับการบริการและดูแลสวน ผู้คนจำนวนมากกำลังทำกิจกรรมบนสนามของสวนอันกว้างใหญ่