ธรรมชาติ

Sawada Yusuichi (Sawada Spring Water)

沢田湧水地

บริเวณน้ำพุมีสัตว์และพืชสำคัญจำนวนมากอาศัยอยู่ โดยใต้ดินมีชั้นทรายหนาที่น้ำไหลผ่านยาก เอกลักษณ์นี้เองที่ทำให้น้ำฝนที่อยู่ในพื้นดินได้กลายออกมาเป็นน้ำพุ

Sawada Yusui Nature House (Sawada spring water Nature House)

沢田湧水ネイチャーハウス

ฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถดูระบบนิเวศที่หายากของ Sawada Yusuichi ได้อย่างใกล้ชิด และบริการ “Sawada Yusuichi Guided Tour” ในวันเสาร์ อาทิตย์ และหยุดราชการในเดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน เพื่อเข้าชมพื้นที่สงวน

Hitachinaka Nature Forest

ป่าไม้ที่รายล้อมไปด้วยต้นสนสีแดง ดำ ส่วนพื้นดินก็มี Bryophyte และ Lichen ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ อีกทั้งตรงบ่อน้ำก็มีจักจั่นและนกน้ำมาแวะพัก จึงทำให้สามารถชมสิ่งมีชีวิตได้หลายอย่างจากจุดนี้

Dune Watching Walkway

砂丘観察園路

สามารถชมพืชริมหาด เพราะ ที่นี่ได้รักษารูปลักษณ์ของเนินทรายและพืชเอาไว้ และยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มจำนวนพืชที่หาได้ยากเพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพรอบหาดทราย โดยได้ความร่วมมือจากอามาสมัคร