ข้อมูลดอกไม้

Flower Calendar

左

scroll

右

Flower Calendar

左

scroll

右

 

Japanese plum tree

มีนาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์

ประมาณ 150 ต้น

Narcissus Mihonen, Narcissus Hill, ฯลฯ


early-flowering rape blossom

มีนาคม

ประมาณ 80,000 ต้น

Narcissus Hill


early-flowering narcissus

มีนาคม

ประมาณ 23,000 ต้น

Narcissus Hill


narcissus

มีนาคม, เมษายน

Narcissus Garden


nemophila (baby blue eyes)

เมษายน, พฤษภาคม

ประมาณ 5,300,000 ต้น

Miharashi no Oka


rape blossom

เมษายน

ประมาณ 500,000 ต้น

Miharashi no Sato


tulip

เมษายน

ประมาณ 260,000 ต้น ต้น 230 สายพันธุ์

Tamago no Mori Flower Garden


rose

พฤษภาคม, มิถุนายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน

ประมาณ 3,400 ต้น ต้น 120 สายพันธุ์

Hitachi Rose Garden


Poppy

พฤษภาคม

ประมาณ 170,000 ต้น

Grassland Flower Garden


linaria

พฤษภาคม, มิถุนายน

ประมาณ 400,000 ต้น

Grassland Flower Garden


kochia

กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม

ประมาณ 32,000 ต้น

Miharashi no Oka


sunflower

สิงหาคม

ประมาณ 30,000 ต้น

Miharashi no Sato


pampas grass

สิงหาคม, กันยายน

ประมาณ 500 ต้น

Around Grassland


zinnia

กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

ประมาณ 350,000 ต้น

Miharashi no Sato


kochia (summer cypress)

กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม

ประมาณ 32,000 ต้น

Miharashi no Oka


pampas grass

สิงหาคม, กันยายน

ประมาณ 500 ต้น

Around Grassland


cosmos

ตุลาคม

ประมาณ 2,000,000 ต้น

Miharashi no Oka, ฯลฯ


orange cosmos

กันยายน, ตุลาคม

Around Grassland, Grassland Flower Garden


ice tulip

ธันวาคม, มกราคม

ประมาณ 10,000 ต้น

Guest House


Japanese plum tree

มีนาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์

ประมาณ 150 ต้น

Narcissus Mihonen, Narcissus Hill, ฯลฯ