โดยรถยนต์

จาก Tokyo

Joban Expressway – Kita-Kanto Expressway – Hitachinaka Toll Road

ใกล้กับ Hitachi Seaside Park IC

จาก Tohoku

Joban Expressway

ประมาณ 15 กิโลเมตร จาก Hitachi Minami Ota IC
ประมาณ 13 กิโลเมตร จาก Tokai Smart IC

*รถขนาดปานกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ไม่สามารถใช้ Tokai Smart IC
*จาก Naka IC ก็ยังมีถนนอย่างต่อเนื่อง

 

 

เส้นทางสำหรับช่วงจราจรแออัด

Hitachi Seaside Park IC ใกล้ที่สุด แต่จะมีจราจรแออัดเป็นบ้างครั้ง และถ้าหากจอดรถที่ West Parking กรุณาใช้ Hitachinaka Port IC(ฟรีสำหรับถนนเชื่อมระหว่างทาง)
(ตรงไป Hitachinaka Port IC Kitahuto ไปยัง Hitachinaka Port IC)

  • 100 Yen สำหรับรถยนต์ทั่วไปจาก Hitachinaka IC ถึง Hitachi Seaside Park IC หลังจากนั้น ฟรีจาก Hitachi Seaside Park IC ถึง Hitachinaka Port IC
  • ประมาณ 3.7 กิโลเมตร จาก Hitachinaka Port IC ถึง West Parking
ระหว่างที่เดินทาง

สำหรับท่านที่ต้องการใช้ West Parking แนะนำให้ใช้ทางอ้อมโดยออกจาก Hitachinaka Port IC ใช้ทางอ้อม (ตัวหนังสือสีแดงในรูปข้างล่าง) และไปที่ West Parking

アクセス_車_お越しの際th

ขากลับ

ช่วงที่ Hitachinaka Port IC จราจรแออัด แนะนำให้ใช้ทางอ้อมโดยเข้าจาก Hitachinaka Port IC ใช้ทางอ้อม (ตัวหนังสือสีแดงในรูปข้างล่าง) และไปที่ Hitachinaka Port IC

アクセス_車_お帰りの際th

  • อันตรายเป็นอย่างยิ่ง หากเข้าแทรกระหว่างช่วงที่รถติด หรือ แทรกตรงสี่แยก กรุณาหลีกทางให้กันตรงจุดรวม
  • ห้ามจอดรถหรือพักรถบริเวณร้านค้าใกล้เคียง

 

ที่จอดรถว่างหรือไม่

บริการที่จอดรถชั่วคราวช่วงจราจรแออัด

  • กรณีที่รถเต็ม จะแจ้งให้หลังจากมีที่ว่าง
  • ห้ามจอดรถบริเวณร้านค้าใกล้เคียง
  • สำหรับ Seabreeze Entrance Parking ให้สิทธิก่อนสำหรับท่านที่ได้จองการใช้ BBQ Plaza

แผนที่ที่จอดรถ

 

 

กรุณาใช้ขนส่งสาธารณะ กรณีที่ทางด่วนหรือการจราจรแออัด