ราคา

ค่าเข้าสวน

ค่าธรรมเนียมปกติ

อายุ ทั่วไป (กรุ๊ป) 2 เดย์พาสปอร์ต (กรุ๊ป)
ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 450 Yen (290 Yen) 500 Yen (350 Yen)
สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) 210 Yen (210Yen) 250 Yen (250 Yen)

ค่าธรรมเนียมตามฤดูกาล

อายุ ทั่วไป (กรุ๊ป) 2 เดย์พาสปอร์ต (กรุ๊ป)
ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 800 Yen (640 Yen) 1,200 Yen (1,050 Yen)
สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) 560 Yen (560Yen) 950 Yen (950 Yen)
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนมัธยมต้นลงไป
 • ช่วงระยะเวลาของค่าธรรมเนียมตามฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม)
 • ระยะเวลาของค่าธรรมเนียมตามฤดูกาลจะถูกกำหนดตามสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชต้นไม้และอื่น ๆ ซึ่งทางสวนจะประกาศบนเว็บไซต์ทันทีที่ถูกกำหนดขึ้น
 • ราคาสำหรับกรุ๊ป ต้องมี 20 ท่านขึ้นไป (สามารถรวมจำนวนผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย นักเรียนชั้นประถม – มัธยมต้น)
 • ตั๋วเข้าชม 2 วันใช้ได้เฉพาะคนที่ซื้อเท่านั้น สามารถใช้เข้าสวนได้ในวันที่ซื้อและวันถัดไป รวมถึงใช้ได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติที่ได้ซื้อตั๋วไป
 • สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนได้ แต่เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น ควรผูกเชือกจูงไว้ด้วย

บัตรผ่านรายปี

อายุ เฉพาะเข้าสวน พร้อมตั๋วที่จอดรถ
ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) 4,500 Yen 6,900 Yen
สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) 2,100 Yen 4,500 Yen
 • บัตรผ่านรายปี และบัตรผ่านรายปีพร้อมตั๋วที่จอดรถสามารถใช้ได้ 1 ปีตั้งแต่วันที่ซื้อ
 • ซื้อตั๋วได้ตามแต่ละเคาน์เตอร์ทางเข้า
 • นำบัตรผ่านรายปี และบัตรผ่านรายปีพร้อมตั๋วที่จอดรถยื่นตรงจุดประตูทางเข้าสวนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ยืนตั๋ว (1 ท่าน)
 • สามารถใช้ได้กับ 11 สวนที่บริหารงานโดยรัฐและได้เก็บค่าเข้า

ราคาที่จอดรถ

ประเภทรถ ราคา / 1 วัน ส่วนลดสำหรับยื่นบัตรผ่านรายปี
รถทั่วไป 600 Yen 500 Yen
ยานพาหนะสองล้อ 300 Yen 200 Yen
รถขนาดใหญ่ 1,800 Yen
 • บัตรผ่านรายปี และบัตรผ่านรายปีพร้อมตั๋วที่จอดรถสามารถใช้ได้ 1 ปีตั้งแต่วันที่ซื้อ
 • ซื้อตั๋วได้ตามแต่ละเคาน์เตอร์ทางเข้า และต้องเตรียมหมายเลขทะเบียนรถตอนที่ยืนเรื่องซื้อ บัตรผ่านรายปีพร้อมตั๋วที่จอดรถ ※ ตั๋วใช้ได้เฉพาะหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น
 • ราคาข้างบนเป็นราคาสำหรับจอดรถ 1 วันตรงที่จอดรถประตู West・South ・Kaihinguchi
 • ยื่นแสดงตั๋วผู้ใหญ่ตรงจุดจ่ายค่าจอดรถ จะได้รับส่วนลดสำหรับรถทั่วไป หรือ
  ยานพาหนะสองล้อ 1 คัน
 • ยื่นแสดงบัตรผ่านรายปีพร้อมตั๋วที่จอดรถตรงจุดจ่ายค่าจอดรถ ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรถทั่วไป 1 คัน ※ ใช้ได้เฉพาะหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น