Play & Sports

Pyong Pyong Tamago (Air Trampoline)

แทรมโพลีนสีขาว รูปมีลักษณะคล้ายภูเขาและใหญ่เหมือนไข่ มีอยู่ในโซน “Tamago no Mori” สามารถปีนขึ้นไปกระโดดเล่นข้างบนได้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับเด็กเล็ก ※ เล่นได้ถึงอายุ 12 ปี

BMX Course

BMXコース

BMX Course ที่สร้างขึ้นมาอย่างมืออาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับจักรยานและอุปกรณ์ ที่นี่มี 2 คอร์ส คือ main track สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และ sub-track สำหรับมือใหม่

Family Park Golf

กีฬาที่มีการเล่นเหมือนกอล์ฟโดยใช้ไม้และลูกบอลที่ทางสวนจัดเตรียมไว้ ไม่เสียค่าใช้สำหรับการใช้ไม้และลูกบอล แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อย่างอื่น ※ จำกัดอายุ

Putter Golf Garden

ใหญ่ที่สุดในเขต Kitakanto โดยมีท้งหมด 36 หลุม โดยไม่เสียค่าใช้สำหรับการใช้ไม้และลูกบอล แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อย่างอื่น ※ จำกัดอายุ

Mizuasobi Hiroba (สวนเล่นน้ำ)

พื้นที่สำหรับเล่นเฉพาะฤดูร้อนตรง Pleasure Garden และเนื่องจากน้ำไม่ลึก จึงเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เล่นน้ำครั้งแรก

Grassland Area

สนามหญ้าที่ทำให้สัมผัสถึงความอิสระ โดยมีพื้นที่ 8 เฮกตาร์ สามารถใช้ที่นี่ได้หลายอย่างตั้งแต่การเล่นลูกบอลจนถึงการจัดกิจกรรมใหญ่

Disc Golf Course

กีฬาที่แข่งขันกันว่าโยนจานร่อน (Frisbee) ใส่ในตะกร้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยืมตะกร้า โดยยืมได้แต่ละ Gate ประตูทางเข้า

Rinkan Athletic Hiroba (เครื่องเล่นในป่า)

ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูเขาเดียวกันกับ “BBQ Plaza” โดยมีเครื่องเล่นประมาณ 15 ชนิด ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม

Omoshiro Tube (เครื่องเล่น)

เครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่มีความยาว 400 เมตร โดยประกอบไปด้วยสไลเดอร์ 19 ชนิดเล่นได้ 360 องศา และมีลักษณะเหมือนภูเขา