วันที่สวนเปิด / เวลา

ปฏิทินวันที่สวนเปิด

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันที่สวนเปิดปิดบริการ รวมถึงเวลา

2019/4 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

※เปิดให้เข้าสวนเร็ว ตั้งแต่ 7:30

2019/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※เปิดให้เข้าสวนเร็ว ตั้งแต่ 7:30

2019/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2019/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2019/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

※เปิดให้เข้ายามดึก สวนปิด 21:30

2019/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2019/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2019/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2019/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2020/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2020/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

2020/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Colors indicate
  •   วันที่สวนปิด
  •   เปิดให้เข้าสวนเร็ว
  •   เข้าฟรี
  •   วันที่เข้าฟรีสำหรับท่านที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  •   เปิดให้เข้ายามดึก

 

เวลาที่สวนเปิด

ช่วงเวลา เวลาที่สวนเปิด
1 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 9:30〜17:00
21 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 9:30〜18:00
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 9:30〜17:00
1 พฤศจิกายน – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 9:30〜16:30

วันที่สวนปิด

  • ทุกวันจันทร์(หยุดวันอังคารถ้าหากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)
  • 31 ธันวาคม 1 มกราคม
  • วันจันทร์ – วันศุกร์สัปดาห์แรกในเดือนกุมภาพันธ์

※ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 สวนหยุดทุกวันอังคาร (หยุดในวันถัดไปถ้าหากวันอังคารเป็นวันหยุดราชการ)

ช่วงเวลาที่สวนเปิดทุกวัน

ช่วงเวลาที่สวนเปิดทุกวันมีดังต่อไปนี้

ช่วงเวลา ช่วงเวลา
ฤดูใบไม้ผลิ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ฤดูร้อน 21 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง 1 – 31 ตุลาคม
ฤดูหนาว 25 – 30 ธันวาคม 2 – 7 มกราคม