Play & Sports

Pyong Pyong Tamago (Air Trampoline)

แทรมโพลีนสีขาว รูปมีลักษณะคล้ายภูเขาและใหญ่เหมือนไข่ มีอยู่ในโซน “Tamago no Mori” สามารถปีนขึ้นไปกระโดดเล่นข้างบนได้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับเด็กเล็ก ※ เล่นได้ถึงอายุ 12 ปี

BMX Course

BMXコース

BMX Course ที่สร้างขึ้นมาอย่างมืออาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับจักรยานและอุปกรณ์ ที่นี่มี 2 คอร์ส คือ main track สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และ sub-track สำหรับมือใหม่

Family Park Golf

กีฬาที่มีการเล่นเหมือนกอล์ฟโดยใช้ไม้และลูกบอลที่ทางสวนจัดเตรียมไว้ ไม่เสียค่าใช้สำหรับการใช้ไม้และลูกบอล แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อย่างอื่น ※ จำกัดอายุ

Putter Golf Garden

ใหญ่ที่สุดในเขต Kitakanto โดยมีท้งหมด 36 หลุม โดยไม่เสียค่าใช้สำหรับการใช้ไม้และลูกบอล แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อย่างอื่น ※ จำกัดอายุ

Mizuasobi Hiroba (สวนเล่นน้ำ)

พื้นที่สำหรับเล่นเฉพาะฤดูร้อนตรง Pleasure Garden และเนื่องจากน้ำไม่ลึก จึงเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เล่นน้ำครั้งแรก

Omoshiro Tube (เครื่องเล่น)

เครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่มีความยาว 400 เมตร โดยประกอบไปด้วยสไลเดอร์ 19 ชนิดเล่นได้ 360 องศา และมีลักษณะเหมือนภูเขา

Grassland Area

สนามหญ้าที่ทำให้สัมผัสถึงความอิสระ โดยมีพื้นที่ 8 เฮกตาร์ สามารถใช้ที่นี่ได้หลายอย่างตั้งแต่การเล่นลูกบอลจนถึงการจัดกิจกรรมใหญ่

Disc Golf Course

กีฬาที่แข่งขันกันว่าโยนจานร่อน (Frisbee) ใส่ในตะกร้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยืมตะกร้า โดยยืมได้แต่ละ Gate ประตูทางเข้า

Rinkan Athletic Hiroba (เครื่องเล่นในป่า)

ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูเขาเดียวกันกับ “BBQ Plaza” โดยมีเครื่องเล่นประมาณ 13 ชนิด ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม