วัฒนธรรม

Old Village House, Sato no Ie

Kominka บ้านสไตล์ญี่ปุ่นในอดีตที่ได้สร้างก่อนหน้าและกลางสมัย Edo เป็น Kominka ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตตะวันออกของญี่ปุ่น โดยได้ย้ายมาและทำการปรับปรุงที่สวนในปี 2010 อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในปี 2018 สำหรับ Satoyama บ้านสไตล์ญี่ปุ่นในอดีตที่เคยตั้งอยู่ในอำเภอ Mito ก็ได้ย้ายส่วนหนึ่งของบ้านมาที่สวนและได้สร้างขึ้นใหม่

History Gallery

สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสวน โดยมีนิทรรศการรูปภาพของกองทัพสนามบินญี่ปุ่น (ชื่อ Mitohigashi) และการยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ รวมถึงการเก็บระเบิด ซึ่งที่นี่ได้สร้างพร้อมกับ “Kinen no Mori Rest House”

Green Kobo (Green Studio)

อาคารสร้างขึ้นตรงศูนย์กลางของเขตทะเลทราย นอกจากจะใช้ทำกิจกรรมแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดนิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับสัตว์และพืช หรือ ภาพถ่ายของสัตว์ที่อาศัยอยู่ Hitachi Seaside Park รวมถึงยังเป็นจุดพักผ่อนอีกด้วย

Ceramic Arts Studio

อาคารเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างขึ้นใกล้กับ “Green Kobo” (Green Studio) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา แต่ควรจองล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม