Thông tin hữu ích

Cho mượn xe lăn · xe đẩy · xe đẩy người già

Cho mượn miễn phí.
※Không thể đặt mượn trước.
※Xe đẩy dành cho 1 bé dưới 2 tuổi.

車椅子

Cho mượn miễn phí.

ベビーカー

xe đẩy

Tên khu vực Khu vực
Cổng phía Tây. Cổng Tsubasa Khu vực cổng phía Tây
Cổng chính Khu vực Pleasure garden
Cổng ven biển · Cổng Kaze Khu vực đồi cát
Cổng phía Nam- Cổng Aka Khu vực cổng phía Nam

Phòng cho trẻ ăn sữa

Tên khu vực Khu vực
Terasu house Khu vực cổng phía Tây
Trung tâm quản lý công viên Khu vực cổng phía Tây
Nhà vệ sinh Heisei no Mori Khu vực cổng phía Tây
Chỗ bán vé trước vòng đu quay Khu vực Pleasure garden
Cổng ven biển · Cổng Kaze Khu vực đồi cát

Phòng cứu viện

Tên khu vực Khu vực
Trung tâm quản lý công viên Khu vực cổng phía Tây
Cổng chính Khu vực Pleasure garden
Cổng ven biển-Cổng Kaze Khu vực đồi cát

Wifi

Tên khu vực Khu vực
Lake Side Café Khu vực cổng phía Tây
Quán trong khu rừng tưởng niệm Khu vực cổng phía Tây

SSID IBARAKI-FREE-Wi-Fi

PASS ibarakiken

Lake Side Café

Quán trong khu rừng tưởng niệm

Coin Lockers

Tên khu vực Khu vực
Cổng phía Tây. Cổng Tsubasa Khu vực cổng phía Tây