Bản vẽ mặt đất khổng lồ của cung hoàng đạo

Đây là bài thơ tả ngày cuối năm và năm mới của công viên. Vật liệu sử dụng để trang trí gồm có các nguyên liệu như gỗ mỏng , trái thông, Kochia, v.v có sẵn trong công viên. Chúng tôi sẽ sử dụng màu sắc của Kochia sau khi phơi khô để thể hiện một cách chân thực nhất. Nhìn từ vòng đu quay cao 65 m, một bức tranh lớn dưới mặt đất sẽ xuất hiện trước mắt ta.

Thời gian tổ chức
giữa tháng 12 đến giữa tháng 1
Địa điểm
Pleasure Garden Dưới bánh xe đu quay lớn