Ngày mở cửa / giờ

Lịch mở cửa

Some changes will happen regarding days open and closed depending on circumstances.

2024/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2024/4

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Colors indicate
  •   Days closed
  •   Days early-time opening
  •   Free admission days
  •   Senior day: Free for age 65 and over
  •   Days open in the evening
  •   Giá vé theo mùa

 

Giờ mở cửa

Thời gian Giờ mở cửa
1 tháng 3 – 20 tháng 7 9:30〜17:00
21 tháng 7 – 31 tháng 8 9:30〜18:00
1 tháng 9 – 31 tháng 10 9:30〜17:00
Ngày 1 tháng 11 – cuối tháng 2 9:30〜16:30

Ngày đóng cửa

  • Thứ Ba (Nếu thứ Ba rơi vào ngày lễ, công viên sẽ nghỉ vào một ngày thường sau đó)
  • Ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1
  • Từ ngày trước Thứ Ba đầu tiên đến Thứ Sáu ngay sau đó.

Thời gian mở cửa hàng ngày

Chúng tôi sẽ mở công viên mỗi ngày trong khoảng thời gian sau.

Thời gian Thời gian
Mùa xuân 26 tháng 3 – 31 tháng 5
Mùa hè 21 tháng 7 – 31 tháng 8
Mùa thu 1 tháng 10 – 31 tháng 10
Mùa đông 25 – 30 tháng 12, 2 – 7 tháng 1