Events

 

Nhiều sự kiện tập trung vào cuối tuần

Sự kiện ngắm hoa

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện liên quan đến hoa, chẳng hạn như hướng dẫn tour du lịch phù hợp với thời điểm ngắm hoa nở đẹp nhất vào khoảng mùa xuân và mùa thu.

Sự kiện thiên nhiên

Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên quý giá và hệ sinh thái trong công viên như cồn cát, đất rừng và cánh đồng nước suối …

Sự kiện văn hóa

Bạn có thể tham gia các sự kiện diễn ra trong năm tại “Miharashi no Sato” chằng hạn như cảnh tái hiện lại cảnh quan nông thôn từ thời Edo đến thời Showa ở vùng đồng bằng khu vực Kanto.

Sự kiện thể thao

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện thể thao như chạy bộ và đạp xe tại khu vực rộng lớn trong công viên .

Sự kiện trải nghiệm làm thủ công

Bạn có thể thưởng thức các sự kiện như gốm sứ ,hàng thủ công bằng cách sử dụng các vật liệu tự nhiên được thu thập trong công viên .