Giá vé

Vé vào cửa

Giá vé tiêu chuẩn

Tuổi Vé bình thường(theo đoàn) Vé 2 ngày(theo đoàn)
Người lớn(trên 15 tuổin) 450yên (290yên) 500yên (350yên)
Người già(trên 65 tuổi) 210yên (210yên) 250yên (250yên)

Giá vé theo mùa

Tuổi Vé bình thường(theo đoàn) Vé 2 ngày(theo đoàn)
Người lớn(trên 15 tuổin) 700yên (540yên) 1,000yên (850yên)
Người già(trên 65 tuổi) 460yên (460yên) 750yên (750yên)
 • Học sinh cấp 2 trở xuống được miễn phí.
 • Giá vé theo mùa được áp dụng trong suốt mùa xuân (thời gian 20 ngày từ giữa tháng Tư đến đầu tháng Năm) và mùa thu (thời gian 10 ngày giữa tháng Mười).
 • Các ngày chính xác áp dụng giá vé theo mùa sẽ được quyết định bởi tình trạng phát triển thực tế và được đăng trên website chính thức của chúng tôi khi có.
 • Vé đoàn sẽ áp dụng cho 20 người trở lên(bao gồm:người lớn, người già, học sinh cấp 1, cấp 2 cộng lại)
 • Vé 2 ngày là vé hợp lệ vào ngày mua và ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng trong các công viên quốc gia.
 • Du khách có thể dẫn theo thú cưng vào công viên, tuy nhiên phải đảm bảo rằng có dây cột để tránh làm phiền khách tham quan khác.

Vé năm

Tuổi Vé vào cổng năm Vé đậu xe năm
Người lớn(trên 15 tuổin) 4,500yên 6,600yên
Người già(trên 65 tuổi) 2,100yên 4,200yên
 • Vé vào cổng năm và vé đậu xe năm có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày mua.
 • Bạn có thể mua vé loại này tại các cổng vào.
 • Tại cổng vào, nếu quý khách xuất trình vé vào cổng năm hoặc vé đậu xe năm thì chúng tôi sẽ miễn vé vào cổng cho 1 người.
 • Du khách có thể sử dụng vé năm này cho 11 công viên quốc gia.

Phí đỗ xe

Loại xe Phí / 1 ngày Giảm giá khi xuất trình vé năm
Xe thường 520yên 420yên
Xe hai bánh 260yên 210yên
Xe lớn 1,580yên
 • Vé vào cổng năm và vé đậu xe năm có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày mua.
 • Bạn có thể mua vé loại này tại các cổng vào.Khi mua vé năm đối với bãi đậu xe thì cần phải đăng ký luôn bảng số xe cố định ※Chỉ áp dụng cho xe đã đăng ký bảng số.
 • Giá trên được tính vào bãi đậu xe 1 ngày của bãi đậu xe cổng phía tây, phía nam, cổng vào ven biển.
 • Tại trạm thu phí bãi đậu xe, nếu quý khách xuất trình vé vào cổng năm của người lớn thì chúng tôi sẽ giảm giá tiền bãi đậu cho 1 chiếc xe ô tô hoặc một chiếc xe máy.
 • Tại trạm thu phí bãi đậu xe, nếu quý khách xuất trình vé đậu xe năm thì chúng tôi sẽ miễn phí bãi đậu cho 1 chiếc xe ô tô ※Chỉ áp dụng cho xe đã đăng ký bảng số. “