Giá vé

Vé vào cửa

Tuổi Vé bình thường(theo đoàn) Vé 2 ngày(theo đoàn)
Người lớn(học sinh cấp 3 trở lên) 450yên (290yên) 500yên (350yên)
Người già(trên 65 tuổi) 210yên (210yên) 250yên (250yên)
 • Học sinh cấp 2 trở xuống được miễn phí.
 • Vé đoàn sẽ áp dụng cho 20 người trở lên(bao gồm:người lớn, người già, học sinh cấp 1, cấp 2 cộng lại)
 • Vé 2 ngày là vé hợp lệ vào ngày mua và ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng trong các công viên quốc gia.
 • Du khách có thể dẫn theo thú cưng vào công viên, tuy nhiên phải đảm bảo rằng có dây cột để tránh làm phiền khách tham quan khác.

Vé năm

Tuổi Vé vào cổng năm Vé đậu xe năm
Người lớn(học sinh cấp 3 trở lên) 4,500yên 6,600yên
Người già(trên 65 tuổi) 2,100yên 4,200yên
 • Vé vào cổng năm và vé đậu xe năm có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày mua.
 • Bạn có thể mua vé loại này tại các cổng vào.
 • Tại cổng vào, nếu quý khách xuất trình vé vào cổng năm hoặc vé đậu xe năm thì chúng tôi sẽ miễn vé vào cổng cho 1 người.
 • Du khách có thể sử dụng vé năm này cho 11 công viên quốc gia.

Phí đỗ xe

Loại xe Phí / 1 ngày Giảm giá khi xuất trình vé năm
Xe thường 520yên 420yên
Xe hai bánh 260yên 210yên
Xe lớn 1,580yên
 • Vé vào cổng năm và vé đậu xe năm có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày mua.
 • Bạn có thể mua vé loại này tại các cổng vào.Khi mua vé năm đối với bãi đậu xe thì cần phải đăng ký luôn bảng số xe cố định ※Chỉ áp dụng cho xe đã đăng ký bảng số.
 • Giá trên được tính vào bãi đậu xe 1 ngày của bãi đậu xe cổng phía tây, phía nam, cổng vào ven biển.
 • Tại trạm thu phí bãi đậu xe, nếu quý khách xuất trình vé vào cổng năm của người lớn thì chúng tôi sẽ giảm giá tiền bãi đậu cho 1 chiếc xe ô tô hoặc một chiếc xe máy.
 • Tại trạm thu phí bãi đậu xe, nếu quý khách xuất trình vé đậu xe năm thì chúng tôi sẽ miễn phí bãi đậu cho 1 chiếc xe ô tô ※Chỉ áp dụng cho xe đã đăng ký bảng số. “

Hitachi Seaside Park Office
605-4 Onuma-aza, Mawatari, Hitachinaka, Ibaraki 312-0012, Japan. Tel. 029-265-9001

Pleasure Garden
Hitachi Sunrise Park Co.Ltd
552-18 Ajigaura, Hitachinaka, Ibaraki 311-1201 Japan. Tel. 029-265-8185