แบบสอบถามของทางเว็บไซต์

ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามของทางเว็บไซต์
มอบวอลล์เปเปอร์เป็นของขวัญสำหรับท่านที่ให้ความร่วมในการทำแบบสอบถาม สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าสุดท้าย

อายุ

เพศ

พักอาศัย

จังหวัด(ถ้าหากเป็นต่างประเทศควรเป็นชื่อประเทศ)

จังหวัด Ibaraki
หมู่บ้าน ตำบลและเมือง

เคยมาที่สวนแห่งนี่หรือไม่?

สำหรับท่านแล้ว “Hitachi Seaside Park” คือ สถานที่แบบไหน? สำหรับท่านที่ไม่เคยมา ต้องการใช้งานอย่างไร?

กรุณาบอกจุดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดในสวน สำหรับท่านที่ไม่เคยไป กรุณาบอกจุดที่ท่านอาจชื่นชอบ?

ชอบอะไรระหว่าง Nemophila และ Kochia?

เหตุผล:

นอกจาก Nemophila และ Kochia แล้ว ท่านชอบดอกอะไรมากที่สุดใน Hitachi Seaside Park ?

เหตุผล:

กิจกรรมที่ต้องการให้จัดขึ้น

ต้องการให้มีเมนูอะไรบ้างตามร้านขายของและ Café

ดอกไม้ และ พืช ที่ต้องการให้ปลูก

ข้อมูลที่ต้องการให้ลงใน HP หรือ โซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ที่ท่านชื่อชอบ และกรุณาบอกเหตุผล

ชื่อเว็บไซต์:
เหตุผล:

(ยกตัวอย่าง:อัพเดทข้อมูลบ่อย ดีไซน์สวย ชอบบล็อกและโซเชียลมีเดีย ใช้บริการสถานที่บ่อย ฯลฯ)

ฟอลโล่โซเชียลมีเดียของทางสวนหรือไม่?

สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ ถ้าหากต้องการเขียนวัตถุประสงค์หรือแสดงความคิดเห็น

 

 

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาสวน
สามารถดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์ (จากหน้านี้หรือหน้าถัดไป) สำหรับวอลล์เปเปอร์ที่ใช้กับคอมหรือมือถือ กรุณาใช้เฉพาะตัวท่านเอง