แบบสอบถามของทางเว็บไซต์

ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามของทางเว็บไซต์
มอบวอลล์เปเปอร์เป็นของขวัญสำหรับท่านที่ให้ความร่วมในการทำแบบสอบถาม สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าสุดท้าย

  อายุ

  เพศ

  พักอาศัย

  จังหวัด(ถ้าหากเป็นต่างประเทศควรเป็นชื่อประเทศ)

  จังหวัด Ibaraki
  หมู่บ้าน ตำบลและเมือง

  เคยมาที่สวนแห่งนี่หรือไม่?

  สำหรับท่านแล้ว “Hitachi Seaside Park” คือ สถานที่แบบไหน? สำหรับท่านที่ไม่เคยมา ต้องการใช้งานอย่างไร?

  กรุณาบอกจุดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดในสวน สำหรับท่านที่ไม่เคยไป กรุณาบอกจุดที่ท่านอาจชื่นชอบ?

  ชอบอะไรระหว่าง Nemophila และ Kochia?

  เหตุผล:

  นอกจาก Nemophila และ Kochia แล้ว ท่านชอบดอกอะไรมากที่สุดใน Hitachi Seaside Park ?

  เหตุผล:

  กิจกรรมที่ต้องการให้จัดขึ้น

  ต้องการให้มีเมนูอะไรบ้างตามร้านขายของและ Café

  ดอกไม้ และ พืช ที่ต้องการให้ปลูก

  ข้อมูลที่ต้องการให้ลงใน HP หรือ โซเชียลมีเดีย

  เว็บไซต์ที่ท่านชื่อชอบ และกรุณาบอกเหตุผล

  ชื่อเว็บไซต์:
  เหตุผล:

  (ยกตัวอย่าง:อัพเดทข้อมูลบ่อย ดีไซน์สวย ชอบบล็อกและโซเชียลมีเดีย ใช้บริการสถานที่บ่อย ฯลฯ)

  ฟอลโล่โซเชียลมีเดียของทางสวนหรือไม่?

  สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ ถ้าหากต้องการเขียนวัตถุประสงค์หรือแสดงความคิดเห็น

   

   

  ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาสวน
  สามารถดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์ (จากหน้านี้หรือหน้าถัดไป) สำหรับวอลล์เปเปอร์ที่ใช้กับคอมหรือมือถือ กรุณาใช้เฉพาะตัวท่านเอง