แบบสอบถามของทางเว็บไซต์

ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามของทางเว็บไซต์
มอบวอลล์เปเปอร์เป็นของขวัญสำหรับท่านที่ให้ความร่วมในการทำแบบสอบถาม สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าสุดท้าย

อายุ

เพศ

พักอาศัย*ที่จำเป็น

จังหวัด(ถ้าหากเป็นต่างประเทศควรเป็นชื่อประเทศ)

จังหวัด Ibaraki
หมู่บ้าน ตำบลและเมือง

เคยมาที่สวนแห่งนี่หรือไม่?*ที่จำเป็น

สำหรับท่านแล้ว “Hitachi Seaside Park” คือ สถานที่แบบไหน? สำหรับท่านที่ไม่เคยมา ต้องการใช้งานอย่างไร?*ที่จำเป็น

กรุณาบอกจุดที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดในสวน สำหรับท่านที่ไม่เคยไป กรุณาบอกจุดที่ท่านอาจชื่นชอบ?*ที่จำเป็น

ชอบอะไรระหว่าง Nemophila และ Kochia?*ที่จำเป็น

เหตุผล:

นอกจาก Nemophila และ Kochia แล้ว ท่านชอบดอกอะไรมากที่สุดใน Hitachi Seaside Park ?*ที่จำเป็น

เหตุผล:

กิจกรรมที่ต้องการให้จัดขึ้น*ที่จำเป็น

ต้องการให้มีเมนูอะไรบ้างตามร้านขายของและ Café*ที่จำเป็น

ดอกไม้ และ พืช ที่ต้องการให้ปลูก*ที่จำเป็น

ข้อมูลที่ต้องการให้ลงใน HP หรือ โซเชียลมีเดีย*ที่จำเป็น

เว็บไซต์ที่ท่านชื่อชอบ และกรุณาบอกเหตุผล*ที่จำเป็น

ชื่อเว็บไซต์:
เหตุผล:
(ยกตัวอย่าง:อัพเดทข้อมูลบ่อย ดีไซน์สวย ชอบบล็อกและโซเชียลมีเดีย ใช้บริการสถานที่บ่อย ฯลฯ)

ฟอลโล่โซเชียลมีเดียของทางสวนหรือไม่?*ที่จำเป็น

สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ ถ้าหากต้องการเขียนวัตถุประสงค์หรือแสดงความคิดเห็น

 

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาสวน
สามารถดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์ (จากหน้านี้หรือหน้าถัดไป) สำหรับวอลล์เปเปอร์ที่ใช้กับคอมหรือมือถือ กรุณาใช้เฉพาะตัวท่านเอง