นิทรรศการ Pacific art flower

บรรยากาศนิทรรศการเปรียบเสมือนงาน Art Flower ของจริง ที่จัดขึ้น ณ “Glass House” ซึ่งสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในงานได้ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่สามารถจับต้องได้ อีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมในช่วงฤดูหนาวด้วย

ช่วงจัดงาน
กลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์
สถานที่
Glass House